Psychoterapia on-line

Istnieje opcja korzystania z terapii poprzez komunikator Skype w sytuacjach, w których nie jest możliwe spotkanie w gabinecie. Ta oferta skierowana jest do osób, które potrzebują konsultacji, wsparcia psychologicznego lub pragną zachować ciągłość procesu terapeutycznego.

Warunkiem skorzystania z konsultacji w formie zdanej jest uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w ciągu 24h od ustalenia terminu wizyty. Brak wpłaty w tym czasie oznacza rezygnację z kontaktu.

Numer konta bankowego: 90 1870 1045 2078 1057 9161 0001 w Nest Banku.

Przed konsultacją / sesją należy wyposażyć się w sprzęt do komunikacji zdalnej wraz z kamerką, słuchawkami i dobre połączenie internetowe. W takiej sytuacji istotne jest, by jak najdokładniej odtworzyć warunki panujące w gabinecie, czyli znaleźć bezpieczną, dyskretną przestrzeń do prywatnej rozmowy bez udziału innych osób.