Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży

Pierwsze spotkanie konsultacyjno – diagnostyczne odbywa się z rodzicem dziecka, mającego określone trudności. W trakcie takiej wizyty psycholog zbiera wywiad i zapoznaje się ze zgłaszanym problemem. Kolejnym krokiem jest rozmowa z dzieckiem, po której rodzic otrzymuje informację zwrotną. Ustalamy wówczas dalszy plan działania lub zatrzymujemy się na tym etapie, jeśli okazuje się on wystarczający.