Konsultacje w sprawach wychowawczych

Oferta dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem, rozwojem czy niewyjaśnianymi medycznie symptomami chorobowymi u swojego dziecka. Psycholog określenia normatywność lub nienormatywność zachowań bądź reakcji, pogłębia rozumienie występujących trudności i uzgodnia z rodzicami możliwe sposoby poradzenia sobie z nimi. Rezultatem takiego rozeznania może być decyzja o podjęciu psychoterapii lub pomocy psychologicznej świadczonej dziecku. Ilość konsultacji ustalana jest indywidualnie.